Executive Body

President : Rakesh Samsher Rana.

Vice, President : Yuddha Bahadur Karki.

Vice President : Nandan Singh Badal.

Vice President : Gyan Bahadur Karki.

General Secretary : JB. Lama.

Secretary : Abhiraj Kumar Khadka.

Treasurer :Jayanti Thapa.

 

Members :

Smt. Bishnu Maya Gurung.

Mr. Hari Shrestha

Mr. Chandara Bahadur Pulami.

Mr. Amar Bahadur Tamang.

Mr. Prem Singh Kunwar.

Mr. Anil Biswakarma.

Mr. Lokendra Rana.

Mr. Lila Basnet.

Mr. Bikram Nirula.

Mr. Rames Dumre.

Mr. Chakra Singh Hyanki.

 

Adviser

Chief Adviser : Dhojman Moktan.

Adviser : Dhendup Dorjee.

 

Legal adviser

Shankar Datta Badu.

Leave a Reply